Our Family

Card image cap
Prakesh Shrestha

Email: prakashsh@gmail.com

Designation: CEO

Card image cap
Er. Bikram Shrestha

Email: bikram@gmail.com

Designation: QA Engineer

Card image cap
Er. Roshan Rijal

Email: roshanrijal@gmail.com

Designation: iOS Developer

Card image cap
Er. Bimla Shrestha

Email: bims22@gmail.com

Designation: Android Developer

Card image cap
Tikaram Khadka

Email: tikaram.itexperts@gmail.com

Designation: Web Developer

Card image cap
Tilak Sharestha

Email: shresthatilak22@gmail.com

Designation: App Designer

Card image cap
Subindra Joshi

Email: subindrajoshi@gmail.com

Designation: Web Developer

Card image cap
Sivar Raj Sharestha

Email: sivaraj@gmail.com

Designation: Network Engineer

Card image cap
Puspha Raj Sharestha

Email: shresthapr7@gmail.com

Designation: Technical Advisor